Links

Zakwoordenboek Gronings-Nederlands en Nederlands-Gronings:

http://www.groningsonline.nl
 

Huis van de Groninger Cultuur:
http://www.huisvandegroningercultuur.nl

Het Verhaal van Groningen:
http://www.hetverhaalvangroningen.nl

Kunststation C:
http://kunststationcultuur.nl

Dag van de Grunneger Toal:
http://www.dagvandegrunnegertoal.nl

Verkoop Groningstalige boeken:
www.boukenkist.nl

IVAK:
www.ivak.net

Cultuur Educatie Stad:
www.cultuureducatiestad.nl

Meer Gronings voor kinderen:
www.janpankouk.nl
 

Contactgegevens

 • Huis van de Groninger Cultuur
 • Cascadeplein 4
 • 9726 AD Groningen
 •  
 • Telefoon Huis van de Groninger Cultuur
  050 - 599 20 61
 •  
 • E-mail
  info@klunderloa.nl