Stoapelmaal

Pagina afdrukken twitter Hyves

De Barbiepobbe van mien zussie is n stieve bukken,
Mor zai kin der wel uren mit zeulen.
En mien lutje bruiertje het ook van dij roare nukken,
Dij zit voak mit zien Turteltjes te speulen.
Zai foeveln der mit om, verdwoalen in fantazie,
Zok speulgoud kin mie nait bekoren.
Boven is mien koamertje n paradies veur mie,
As ik doar bin, bin k verloren.
 
Refraain: 
k Bin stoapelmaal mit mien Lego,
Doarvan krieg ik din ook nooit genog.
k Speul stommegeern mit mien Lego,
As ik stoapel gaait tied zo aibels vlog.

Boven op mien koamertje vernuver ik mie best,
Doarzoot heb ik veul plezaaier.
Stoapeln is ja aaltied al mien lust en leven west,
Ik hol van wat gefigelaaier.
Elk moal as ik joareg bin, vroag k joa das wis
Legostaintjes as kedo.
Nou heb k aibels veul, das hailendaal nait mis,
t Binnen der honderdoezend of zo.

Refraain

Auteur, zang en muziek: Eltje Doddema

 

Stoapelmaal.jpg

Extra Lesmateriaal

Lessuggesties Stoapelmaal 5-6.doc
Stoapelmaal-liedje.mp3