Hest al heurd

Pagina afdrukken twitter Hyves

Hest al heurd, hest al heurd,
Hest al heurd wat der is gebeurd.
De wind dij het n boom omwaaid,
Mien moeke het n nije braaid.
Hest al heurd, hest al heurd,
Hest al heurd, t is woar gebeurd.
t Komt vanoavend op t journoal,
Din zai je t allemoal.

Hest al heurd, hest al heurd,
Hest al heurd wat der is gebeurd.
De regen grient de haile dag,
Omdat e nait op zwemles mag.
Hest al heurd, hest al heurd,
Hest al heurd, t is woar gebeurd.
t Komt vanoavend op t journoal,
Din zai je t allemoal.

Hest al heurd, hest al heurd,
Hest al heurd wat der is gebeurd.
De zun dij het n zunnesteek,
Omdat e in de spaigel keek.
Hest al heurd, hest al heurd,
Hest al heurd, t is woar gebeurd.
t Komt vanoavend op t journoal,
Din zai je t allemoal.

En wèl t nait leuven wil,
Dij mot t mor loaten.

Auteur: An Kuiper

Zang en muziek: De Tuutjefloiters

Extra Lesmateriaal

Hest al heurd-liedje.mp3