Was k mor de boas

Pagina afdrukken twitter Hyves

Refraain 
Was k mor de boas van de wereld, din muik ik ales nuver veur mekoar. 
Was k mor de boas van dizze wereld, din was t nog nait ains zo roar. 
Was k mor de boas van de wereld, din kregen kinder hail wat te vertellen. 
En aal dij lutje boassies van de wereld, dij moggen mie elke dag n moal bellen.

Hallo mit mie, mit… spreken ie
Zeg mor wat hest doe op dien haart?
Ik lus mien moekes pankouk hailendaal nait geern
Dij binnen aaltied gloepens zwaart.

Refraain 
Was k mor de boas van de wereld, din muik ik ales nuver veur mekoar. 
Was k mor de boas van dizze wereld, din was t nog nait ains zo roar. 
Was hai mor de boas van de wereld, din muik hai ales nuver veur mekoar.
Was hai mor de boas van dizze wereld, din wuiren onze dreumen woar.

Hier mit mie, mit… spreken ie
Kom mor op mit dien verhoal.
Kinnen ie der veur zörgen dat wie n aander meester kriegen
Onzent dut allain mor reken en toal.

Refraain 
Was k mor de boas van de wereld, din muik ik ales nuver veur mekoar. 
Was k mor de boas van dizze wereld, din was t nog nait ains zo roar. 
Was k mor de boas van de wereld, din kregen kinder hail wat te vertellen. 
En aal dij lutje boassies van de wereld, dij moggen mie elke dag n moal bellen.

Hier mit mie mit… spreken ie
Zeg mor woarmit ik helpen kin.
k Wil zo geern aander huus onzent is te klaain
n Ponniepeerdje kin der nait bie in.

Refraain 2x

Auteur, zang en muziek:  Eltje Doddema

Extra Lesmateriaal

Lessuggesties Was k mor de boas 7-8.doc
Was ik mor de boas-liedje.mp3