Jan Doedel

Pagina afdrukken twitter Hyves

Refraain:
Jan Diedel, Jan Diedel,
Jan Doedelom.
Gooit alles in t rond,
Dat dut e der om!
Niks roemt e op.
Jan dat is dom!
Jan Diedel,
Jan Doedelom.

Wat dut e mit blikjes en propkes pepier?
t Ain smit e doarhen en t aander hier!
Dat wordt mie n rommel,
Dat lopt oet de hand,
Hé, hé Jan, gooi t in prullemand.

Refraain

Wat dut e mit kaauwgum? Dat spijt e in t rond!
Schillen, kloekhoezen smit e op grond.
Dat wordt mie n rommel,
Dat lopt oet de hand,
Hé, hé Jan, gooi t in prullemand.

Refraain

Wat dut e mit plastic? Dat smit e in sloot!
De vissen dij schrikken, de kikkers goan dood.
Dat wordt mie n rommel,
Dat lopt oet de hand,
Hé, hé Jan, gooi t in prullemand.

Auteur: An Kuiper

Zang en muziek: De Tuutjefloiters

Extra Lesmateriaal

Lessuggesties Jan Doedel 5-6.doc
Jan Doedel-liedje.mp3