n Toezeboudel

Pagina afdrukken twitter Hyves

t Is n mooie dag. t Regent jong katten. Doarom is der gain hond op stroat. Johan en Peter lopen noar t zwembad tou. Peter zit op n gruine fiets. En Johan zit bie hom op pakkiedroager.
“Hè, wat vlaigen dij baisies weer,” zucht Johan. “Doar kin k hailendal nait over.” Johan geft zok n slag op zien blode aarm. “Vot male mussies,” zegt hai. De mussies vlaigen verschrikt vot.
“Zel der onweer komen?” vragt Johan aan Peter. “Der is gain wolkje aan de lucht.”
Peter kikt omdeel. “k Zai n vlaigmesien,” zegt hai. “n Vlaigmesien kin vlaigen. Net as n kou. n Kou het ook vleugels.”
“Hou loat is t?” vragt Peter.
Johan kikt noar zien vouten. Hai telt zien vingers: “Ain, twij, drij...”
Den zegt hai: “Sikkom drij uur is t.”
“Kom, opschaiten,” zegt Peter. “k Wil groag zwemmen. Veur de middag wil k bie t zwembad wezen.”
“Hest ook n theedouk mitnomen?” vragt Johan.
“Woarveur?” wil Peter waiten.
“Nou, noa t zwemmen most die toch ofdreugen!” antwoordt Johan.
Peter zegt: “t Wotter is nait nat. Wie huiven ons nait ofdreugen.”
Doar is t zwembad al! Der stoan hail wat fietsen in de rekstok. Ale mensen hebben heur fiets op slöt zet. Dat hebben ze doan, dat n aander der zo op wegrieden kin.
Peter en Johan lopen veur n hokkie langs. In t hokkie staait n mevraauw op n stoul. Peter en Johan loaten heur koart zain. Den lopen ze deur. Ze zuiken elk n paskoamertje op. As ze zok hailmoal aankled hebben, komen ze tot t paskoamertje uut.
“Duurfst doe van dij hoge striekplaank òf?” vragt Peter.
“Nee,” zegt Johan. “Doe?”
“k Duurf mien kop n hail zet boven wotter holden,” zegt Peter weer.
t Is slim drok in t zwembad. Der binnen wel tien mensen. Gounent hebben badmutsen op omdat t zo kold is. d’Haile middag blieven Peter en Johan runnen en spardeln.
As ze soavends thuuskomen, binnen ze muid. t Waarm eten staait al op toavel.
Peter het zo’n honger, dat hai et wel zes zolde herens mit broene suker op. En Johan et nog meer. Hai et wel vief zoere herens mit hoagelslag op.
Den goan Johan en Peter noar de toen achter t huus. In de bragel goan ze zok wassen. En doarnoa trekken zai heur kleren uut. Peter en Johan goan in t gras liggen. Ze holden heur ogen open en goan lekker sloapen mit heur baaident.

Auteur: An Kuiper