Moezenusten

Pagina afdrukken twitter Hyves

Elk joar zo tegen haarsttied zuiken minsen schoel in hoes. Bie waarmte van kaggel. Mit moezen gaait dat netzo. Ast koren van t laand of is, zuiken ze n schoelploats en al joaren laank is dat touvalleg bie ons boven op zolder. Hou ze der komen zel aaid wel n roadsel blieven, in elks gevaal nait deur achterdeur hin.

Nou ist oktober en t is weer roak. Mikky Moes en heur vrundjes trippeln over zolder en hebben gaangen moakt in t isoloatsiespul, dat maank baalken zit. Ze juchtern wat òf zo te heurem. Haile doagen zitten z’achter nkander aan en wie kinnen in koamer allain mor der noar lustern. Moeskes heuren boetendeur en nait in hoes. Ze vervreten ales en der ligt nou ainmoal n bult spul op zolder, doar je nait meer noar omkieken, mor dat j’ook nog nait kwiet willen. En reken mor dat dat goudje honger het as ze swinters onderdak zitten. t Zol t makkelkst wezen as je der n doukje overhin gooien konden om ze te vangen en zo weer over druppel van deur hin zetten. Din wos je zeker dat ze vot waren. Der binnen ook aander menaaier om ze te vangen en dat is n flap zetten mit n stukje kees der in om heur te lokken.

Mor Mikky is loos, hail slim loos. Gewone kees lust ze bliekboar nait, doar dut ze niks mit. Souskeskees(pindakees) derop smeren helpt ook al nait, t smeert en bakt wel, mor nait in t moezebekje. As der n lapke schinken om tou rold zit, din komt ze der wel bie en eet ze t op. Mor vangen let ze nait gebeuren. Flap blift leeg, t kees is op en wie heuren t getrippel nog drokker deurgoan. t Liekt wel op n wedstried wel of t laangste volholden kin. En as flap leeg is laggen ze heur mit nkander vanzulf slap om dij onneuzele minsen mit heur stukjes vlees en kees.

En of je t nou leuven willen of nait, lest dou wie weer drok mit flap in de weer waren, zat der zowoar al wat in. Joa n aanvreten hoazelneut van t boomke vlak bie veurdeur. Dit moal haren zai n verrazzen veur moezevanger.

Onze leste zet tot nou tou is, dat wie rose moeskes hin streud hebben, je waiten wel, dij je ook op beschuut kriegen as der n potje geboren is. Bie minsen ist din feest en bliekboar bie moezen ook. Haildaal gek worden ze der van. Ze runnen nog haarder over zolder, en schottern t hoast oet. En wie beneden mor tellen, ain, drij veul, joa te veul. Hou mouten wie hier toch mit aan. Nou binnen der ook nog aandere rose moeskes…Nait veur minsen en potjes.

Hou t oflopt blift onzeker. Moezen heuren din wel boetendeur, mor zo’n slimme moes as Mikky onderdak het nou ook weer nait elkenain. Zeg nou zulf, je doun n stuk kees in flap en kriegen der n hoazelneut veur weerom. Dat het toch meer van n spullechie pandverbeuren as van moezenusten oproemen. En wel der wint, dat blift ofwachten.

Auteur: Kunny Luchtenberg

Inspreker: Coby Vermeeren

Extra Lesmateriaal

Moezenusten-verhaal.mp3