De Dizzel

Pagina afdrukken twitter Hyves

k Was lesten op schoul, zat ien klas, dou meester mie vroug wat of der was
k Zee: 'Der is niks', mor in mien kop was der n bult te doun
Apmoal woorden, dus ien ainen zee k t toun

Meester keek mie aan, wos nait wat of e heurde,
mor hai kende t gevuil en lait t ook mor gebeuren
Woorden kwammen der oet, liek wotter oet de kroan
Elkenain loat die goan!

Elkenain kin rappen, heur mie mor ais kleppen
Liek mien oma kin beppen, kin ik rappen as de beste

Ik mout weer noar schoul, apmoal bouken lezen
En ale doagen vroug wakker wezen
Mor ik wil wat aans doun, of k nou thoes bin of op schoul
t moakt mie niks
Ik dou wat mien gevuil mie ingeft
As ain n goie beat inzet
En wat noar boven komt, mout ook weer omdeel goan
Elkenain loat die goan!

Elkenain kin rappen, heur mie mor ais kleppen
Liek mien oma kin beppen, kin ik rappen as de beste

Geef mie dizze en doe knizzel
Aans snibbel ik die de fizzel
k Zai die gnivveln en knivveln
mor proat is rizzeluut en nait mizzelk
Bin aan t dribbeln en aan t gribbeln
Over mien woorden, kinst kibbeln
Mörn vervaalt dizze wizzel
Mor dat wat blift, is mien dizzel

Elkenain kin rappen, heur mie mor ais kleppen
Liek mien oma kin beppen, kin ik rappen as de beste

Elkenain kin rappen, ook as je t ritme nait hebben
Liek mien buurjong kin steppen, kin ik rappen as de beste 

Tekst en muziek: Olaf Vos & de Bond tegen Harries

www.cdpost.nl
www.bondtegenharries.nl
www.olafvos.nl

Extra Lesmateriaal

De_Dizzel.mp3