Kom Der Moar Ais Bie

Pagina afdrukken twitter Hyves

Hail lang leden ien n stad  ien Nederland
Was n wichtje ien n oorlog beland
Ze kon nait over stroat, ze kon der nait op oet
Ze mog nait weden wel ze was,  dat is echt nait “goed”

Gelukkeg is dat nou veurbie en is t al lang leden
En zing-we mit mekoar en mag elkenain der weden

Want wie binnen vrij, elke dag
Vier-wie de vrijhaid
Gewoon omdat t mag
Geldt dat nait veur die?
Bis nait echt vrij?
Kom din mor bie ons
Kom der mor ais bie  

Even leden ien n stad ien t boetenland
Was n jonkje ien n oorlog beland
Hai kon nait over stroat, hai kon der nait op oet
Hai mog nait wezen wel hai was, dat is echt nait “goed”

Wanneer is dat nou ais veurbie, dut elkenain normoal
En zing-we mit mekoar, zingen wie allemoal

Want wie binnen vrij, elke dag
Vieren wie de vrijhaid
Gewoon omdat t mag
Geldt dat nait veur die?
Bis nait echt vrij?
Kom din mor bie ons,
Kom der mor ais bie 

 

Uit: Wiesneus 2020

Omzetten: Riemke Bakker