Aarm Jantje

Pagina afdrukken twitter Hyves

Aarm Jantje zat te schraien
want t jonkie haar verdrait.
Aarm Jantje kreeg vanmörgens
zien lekker aaichie nait.
Gain kipke dij haar roupen doan:
‘Tòòòk, tòk, tòk, tòk!’
En nou was der veur Jantje
gain aai in t hounderhok.

Wat het dij kroep-uut-dobbe
dou ain, twij, drije doan?
Hai is mit grode stappen
noar t hounderhok tou goan.
‘Zeg,’ heurde ik hom vroagen,
‘is der gain aai meer bie?
Tou, hoantje, oardeg hoantje,
leg doe der ain veur mie!’ 

Auteur: Jan Nomden