Poemeltje

Pagina afdrukken twitter Hyves

Poemeltje is veuls te dik,
et mor koekies, et mor slik.
IJsco’s, sjips en swaarde drop,
Poemeltje kin ales op!
Poemeltje, Poemeltje,
Poemeltje toch.
Dat gaait zo verkeerd,
straks barst doe nog.

Poemeltje wos van gain ho;
at mor sokkeloa en zo.
Poemel zee: wat n gezeur,
doar moaken z’aal dat spul toch veur!
Poemeltje, Poemeltje,
Poemeltje toch,
dat gaait verkeerd,
straks barst doe nog!

Poemeltje at aal mor deur;
was doar hail niks baange veur.
Pudding, pankouk, appeltoart,
t ging noar binnen, hail bedoard.
Poemeltje, Poemeltje,
Poemeltje toch,
dat gaait verkeerd,
straks barst doe nog!

Poemeltje dij gruide dicht.
t Was n ieselk gezicht!
Dou inains n knal… en doar
vloog hail Poemeltje uut mekoar…
Poemeltje, Poemeltje toch,
haarst nou mor luusterd,
den wast ter nog. 

 

Auteur: Nies-Sap Akkerman