Roar

Pagina afdrukken twitter Hyves

Moeke k heb roar droomd vannacht.
Kiend toch ien gien enne.
Moeke k heb roar droomd vannacht.
k Zaag n spin ien n schoapevacht
en hij keek noar mij.
Moeke k heb roar dreumd vannacht.
Kind hoe komst ter bij.

Moeke k heb weer droomd vannacht.
Kiend toch ien gien enne. 
Moeke k heb weer droomd vannacht
van die spin ien n schoapevacht
en hij wenkte mij.
Moeke k heb weer droomd vannacht.
Kiend hoe komst ter bij.

Moeke k heb weer droomd vannacht.
Kiend toch ien gien enne.
Moeke k heb weer droomd vannacht
van die spin ien n schoapevacht
en hij kroop vlakbij.
Kiend doe hest roar droomd vannacht,
sloap doe mor bij mij.

Auteur: Reinder W. Hiemstra

Petra Ferwerda, zang en Alex Staal, piano

Extra Lesmateriaal

Roar-liedje.mp3